sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Kielellisiä harjoituksia

Syksy on vaihtumassa talveksi, ja kirjainten/äänteiden opettamisesta on kertynyt minulle kokemusta useiden viikkojen ajalta. Seuraavassa on joitakin harjoitteita, joita olen tehnyt (tai pian tekemässä) ykkösluokkalaisteni kanssa. Suuri osa tehtävistä löytyy Seikkailujen aapisen materiaaleista (opeopas, tehtäväkirja lisätehtävineen, nettitehtävät, eriyttävä materiaali), osan olen löytänyt Facebookin opeyhteisöistä ja muutama on oman mielikuvitukseni tuotteena syntynyttä.

Laiva on lastattu tietyllä äänteellä alkavilla sanoilla. Yleensä laivaamme on lastattu 15-30 sanaa. Laivaan voi laittaa myös tiettyyn äänteeseen loppuvia sanoja. Oppilaista lienee haasteellisinta lastata laiva sanoilla, joissa on tietty kaksoiskonsonantti tai pitkä/lyhyt vokaali. Kaksoiskonsonanttia sekä lyhyttä/pitkää vokaalia voi harjoitella peukku/peukut pystyyn -tehtävällä: "Nosta yksi peukku pystyyn, jos sanassa kuuluu _______________ (esimerkiksi a- tai k-äänne). Nosta kaksi peukkua pystyyn, jos sanassa kuuluu _______________ (esimerkiksi aa tai k-k)."    

Keksi sanoja, jotka alkavat annetulla tavulla (esimerkiksi au-, il-, on-, mi-). Toisinaan olemme keksineet sanoja koko luokkana aivoriihen tapaisesti, joskus taas lapset ovat saaneet kyseisen tehtävän kotiin. Eriytyminen tapahtuu itsestään, sillä innokkaimmat kielitaiturit keksivät sanoja monta rivillistä - toisaalta yksikin sana jokaiseen kohtaan riittää. Hyvänä lisämotivaattorina toimii yleensä kysymys "Keksitkö vähintään kaksi/kolme/neljä/viisi/kuusi sanaa?"

Keksi sanoja, jotka loppuvat annettuun tavuun (esimerkiksi -ko, -li, -ti, -mu). Sama ohjeistus kuin edellä.

Yhdistä annetut tavut sanoiksi. Yksi tavuista jää yli ja se laitetaan leikkiroskakoriin. Tämä tehtävä löytyy Seikkailujen aapisen nettitehtävistä.

Muodosta tavuista sanoja. Kirjoita ne. Seikkailujen aapisessa on jokaisen kirjaimen/äänteen kohdalla 2-3 tavulaatikkoa, joista voi muodostaa sanoja. Sama tavu voi olla sanan osana useammassakin sanassa. Joskus oppilaat ovat kirjoittaneet keksimänsä sanat taululle, nyt jo yleisimmin vihkoonsa.

Tavut sekaisin. Sanan tavut ovat menneet sekaisin ja ne täytyy laittaa oikeaan järjestykseen. Esimerkiksi ka lo pal sul -> sulkapallo. Oppilaita osallistava tapa on pyytää heitä yksitellen kuiskaamaan keksimänsä sana opettajalle, joka sekoittaa tavut. Muiden tehtävänä on muodostaa tavuista suomen kielen sana.

Hassuja sanoja annetuista tavuista. Oppilaat käyvät kaksi tai kolme tavua esimerkiksi luokan edessä olevasta tavupurkista. He muodostavat tavuista epäsanan (oikean sanankin saa toki muodostaa, jos tavuista tulee sana) ja keksivät, mitä epäsana voisi tarkoittaa.

Muodosta annetuista kirjaimista sanoja (esimerkiksi a, t, s, e, l, o, u, k). Aikaraja tuo tehtävään oman lisävirtansa, muttei tietenkään ole pakollinen.

Tavu- tai sanamuistipeli.

Tavu- tai sanasudoku.

Sanakäärme. Käärmeeseen on kirjoitettu sanoja yhteen pötköön. Lasten tehtävänä on erottaa sanat toisistaan pystyviivalla. Tehtävään saa haastetta laittamalla ylimääräisiä kirjaimia sanojen väliin hämäykseksi. Lisäksi löydetyt sanat voi kirjoittaa vihkoon. 

Etsi kirjainruudukosta sanoja. Kirjoita ne. Puhun usein sanasokkelosta kyseistä tehtävää tarkoittaessani. Oppilaat voivat tehdä sanasokkelon itsekin. Tällöin heitä voi ohjeistaa tekemään sokkelon tietystä aihepiiristä, kuten eläimistä, hedelmistä tai väreistä.

Kuvaan liittyviä kysymyksiä, kuten "Oikein vai väärin?", "Mikä on kyseessä?" ja "Kuka voisi sanoa näin?"

Muistitehtäviä kuvasta.

Kirjainmuodon harjoittelu esimerkiksi taikakynällä (omalla sormella) ilmaan kirjainanimaation tahtiin, taikakynällä parin selkään, muovailuvahalla, märällä siveltimellä liitutaululle ja/tai kynällä vihkon viivastolle. Kirjaimia voidaan muodostaa myös omalla keholla.

Tavutus. Alkysyksystä tavutin oppilailleni sanoja, jotka he tavuttivat jälkeeni. Pian annoin aina jonkun oppilaistani tavuttaa sanan, jonka muut toistivat. Nykyään oppilaani lukevat tavuttamattoman sanan itse ja tavuttavat sen koko luokalle, muut toistavat perässä. Lisäksi laskemme usein sanassa olevien tavujen lukumäärän. Oppilaat voivat myös käydä pulpetilleen tavuttamattomia sanoja, jotka he tavuttavat tulitikuilla/hammastikuilla. Opettajan lisäksi myös pari voi tarkastaa suullisen tai tulitikuilla/hammastikuilla toteutetun tavutuksen (epäselvissä tapauksissa opettaja avuksi). Lisäksi olemme tavuttaneet epäsanoja.

Keksi sanoja, joissa on yksi/kaksi/kolme/neljä/viisi/kuusi tavua.

Riimittely. MLL:n Eskarista ekaluokalle: Kielelliset harjoitukset -vihkonen löytyy osoitteesta:  
http://hameenpiiri-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/034a736e7e8fa47c97a3f57103fdb319/1480259317/application/pdf/113331/Kielellisetharjoitukset.pdf.
Lapset keksivät myös itse riimipareja. Lisäksi niitä on runsaasti lastenrunoissa.

KIM-leikki sanoilla. "Mikä sana otettiin pois näkyvistä?"

Mikä sana ei kuulu joukkoon? Ohjeena voi olla kirjoittaa joukkoon kuulumaton sana muistiin tai nimetä ryhmä.

Täydennä kuva ohjeiden mukaan. Piirrä ja väritä. Esimerkiksi "Peikon hännässä on kolme rusettia. Paidassa on kolme paikkaa. Hiukset ovat punaisen ja keltaisen kirjavat. Siniset kengät ovat valtavan suuret. Peikko seisoo vihreällä nurmikolla."

Keksi henkilöille sopivat nimet nimikirjainten mukaan. Esimerkiksi painonnostaja Y. V. voi olla Yrmy Väkeväinen.

Sanelu. Opettaja lukee tarinaa, ja oppilaat kiertelevät luokassa rauhassa kävellen. Taustalla voi kuulua hiljaa aiheeseen liittyvä musiikki. Opettaja on valinnut tarinasta tietyt sanat, jotka oppilaiden tulee kirjoittaa vihkoonsa. Musiikin hetkellinen päättyminen kertoo siitä, että on aika mennä omalle paikalle ja ottaa kynä esille. 

Lukeminen. Esimerkiksi pulpettikirjan lukeminen, puoliääneen lukeminen itsekseen, pari- tai ryhmälukeminen, minuuttiluku, vuoropuhelut ja kotona äidille tai isälle lukeminen. Lisää vinkkejä erilaisiin lukemisharjoituksiin löytyy osoitteesta:
http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/sujuvuuden-opettaminen.

Sadutus

Alias

Pantomiimi.

Käsiteltävään kirjaimeen/äänteeseen liittyvä musiikkikappale.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti